Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica razredne nastave u produljenom boravku  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Vladimir Deščak
Kategorija:
Mjesto rada:
Novaki
Rok prijave:
11.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
NOVAKI, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Vladimir Deščak
Kontakt:
pismena zamolba: Školska 4,Novaki,10431 Sveta Nedelja
Ostale informacije:
REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Osnovna škola Vladimir Deščak Školska 4, Novaki, 10431 Sveta Nedelja KLASA: 112-01/19-01/10 URBROJ: 238/29-166-19-1 U Svetoj Nedelji, 3. listopada 2019. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te članaka 4.-7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, Osnovna škola Vladimir Deščak raspisuje NATJEČAJ učiteljica razredne nastave u produljenom boravku– 1 djelatnik/cana puno, neodređeno vrijeme Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) dokaz o nepostojanju zakonskih prepreka za zasnivanje radnog odnosa u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci) ispis staža s HZMO Za prijavu je dovoljno dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1.do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti razgovoru prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi Osnovne škole Vladimir Deščak, vidljiv na web stranici škole http://www.os-vladimir-descak.skole.hr/. Na web stranici škole objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora, trajanje razgovora te područje provjere znanja kao i obavijest o izboru kandidata po završetku natječajnog postupka- http://www.os-vladimir-descak.skole.hr/. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave sa svim navedenim prilozima dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Vladimir Deščak, Školska 4, Novaki, 10431 Sveta Nedelja, s naznakom „za natječaj“. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječaj vrijedi od 3.listopada 2019. do 11. listopada 2019. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103441686
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.