Kontakt

Oglasnik d.o.o.
Savska cesta 41
10000 Zagreb
MB: 3615090
OIB: 97309929902

tel. +385 1 6325 590
fax. +385 1 6102 874
e-mail: kontakt@posao.hr

Radno vrijeme: pon-pet od 8 do 16h.

*Molimo posloprimce da prijave na oglas ne šalju ovim putem!
Na oglas se morate prijaviti na način kako je naznačeno u samome oglasu.

Poduzeće je registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, reg.broj: 080109869. Temeljni kapital: 2.320.000 kn u potpunosti uplaćen; direktor: Željko Hudoletnjak. TRANSAKCIJSKI RAČUN 2484008-1100153885 kod RBA d.d. Zagreb IBAN: HR1624840081100153885 DEVIZNI RAČUN 2484008-1100153885 kod Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR1624840081100153885 SWIFT: RZBHHR2X