Kontakt

Oglasnik d.o.o.
Savska cesta 41
10000 Zagreb, Hrvatska
MB: 3615090
OIB: 97309929902

☎️ +385 1 6325 590
📠 +385 1 6102 874
✉️ [email protected]

Radno vrijeme: pon.-pet. od 8 do 16h.

* Molimo posloprimce da prijave na oglas ne šalju ovim putem!
Na oglas se morate prijaviti na način kako je naznačeno u samome oglasu.

Poduzeće je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, reg. br. 080109869 • Temeljni kapital 2.320.000,00kn uplaćen u cijelosti • Članovi uprave: Zdravko Raškaj, Nino Dvojković • Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. • SWIFT: RZBHHR2X • IBAN: HR1624840081100153885