Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Novi
Rok prijave:
29.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL NOVI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI
Kontakt:
pismena zamolba: VODOVODNA ULICA 2, KAŠTEL NOVI
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa Učitelj/ica engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica (m/ž) na određeno (do povratka odsutne radnice) puno (40 sati tjedno) radno vrijeme
Uvjeti: Prema Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17. i 98/19.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019. i 75/2020.), Pravilniku o radu OŠ Bijaći i Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Bijaći. Obvezan je probni rad. Napomena: Točka 4. Uvjeti: Završena srednja škola /program kuhara/ sa završenim tečajem higijenskog minimuma. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: - životopis - dokaz o državljanstvu - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - elektronski ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja). Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.). Isprave se mogu priložiti u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je poslodavcu dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike originala. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti ispravu(e) kojom se dokazuje priznanje inozemne obrazovne kvalifikacije i kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17.) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno, ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno, testiranje. Na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole objavit će se način procjene, odnosno, testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata Kandidat koji ne pristupi procjeni, odnosno, testiranju ne smatra se kandidatom. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2, 21217 Kaštel Štafilić Svi kandidati izvijestit će se o rezultatima natječaja na isti način u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109742102
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.