Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/stručna suradnica - pedagog/pedagoginja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SELCA
Kategorija:
Mjesto rada:
Selca
Rok prijave:
02.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SELCA
Kontakt:
pisana zamolba: Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selca dana 24.11.2021.g., donosi odluku o raspisivanju N A T J E Č A JA za obavljanje poslova radnog mjesta STRUČNI SURADNIK/ICA - pedagog – 1 izvršitelji/ica – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno Uvjeti za radno mjesto prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: radni životopis
presliku domovnice
presliku rodnog lista
uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci
uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci
presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
elektronički zapis o radno – pravnom statusu (ispis evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu Dječji vrtić „Selca“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Natječaj je objavljen dana 25.11.2021.g. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje do 2.12.2021. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118668783
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.