Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/ica računovodstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GIMNAZIJA METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
17.09.2019.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GIMNAZIJA METKOVIĆ
Kontakt:
pismena zamolba: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković
Ostale informacije:

GIMNAZIJA METKOVIĆ Kralja Zvonimira 12 Klasa: 602-01/19-01/867 Urbroj: 2117/1-48-01-19-01 Metković, 09. rujna 2019. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje -Mrežne stranice zavoda -Oglasna ploča zavoda Gimnazija Metković -Mrežne stranice škole -Oglasna ploča škole Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/2018.) Gimnazija Metković, Kralja Zvonimira 12, Metković raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta 1. VODITELJ RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta do povratka radnice na rad Uvjeti: - opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu - završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke. Probni rad iznosi tri mjeseca. Mjesto rada: Gimnazija Metković, Kralja Zvonimira 12, Metković Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Metković mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Metković Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: životopis diploma, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja - elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja . U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, Prijave uz potrebnu dokumentaciju i uz naznaku „za natječaj- voditelj računovodstva“ dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: Gimnazija Metković Kralja Zvonimira 12 20 350 Metković Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Metković za obradu osobnih podatka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Izvješćivanje kandidata provest će se putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom. Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike). Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu trebaju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17. ) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17. ). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf S kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja provest će se razgovor – intervju. Kandidati sami snose troškove dolaska na razgovor – intervju. Natječaj je objavljen 09. rujna 2019. godine.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
102833434
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.