Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF
Kategorija:
Mjesto rada:
Novi Marof
Rok prijave:
24.11.2018.

O poslu

Mjesto rada:
NOVI MAROF, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF
Kontakt:
osobni dolazak: ZAGORSKA 23, NOVI MAROF pismena zamolba: Zagorska 23, 42220 Novi Marof
Ostale informacije:

Opis posla: izvođenje nastave engleskog jezika u osnovnoj školi. N A T J E Č A J za radno mjesto m/ž: UČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/izvršiteljica, VSS na određeno vrijeme, zamjena, s punim radnim vremenom od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola. Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18). Svi kandidati/kinje moraju zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01). Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis dokaz o stručnoj spremi presliku domovnice elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu uvjerenje mjerodavnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podnesena optužnica koja je postala pravomoćna te da nije izrečena nepravomoćna presuda – ne starije od mjesec dana od objave natječaja Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Novi Marof Zagorska 23, 42220 Novi Marof Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Novi Marof.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
96557197
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.