Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE
Kategorija:
Mjesto rada:
Sesvete
Rok prijave:
06.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SESVETE
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE
Kontakt:
e-mailom: os-igrandje@os-igrandje-soblinec.skole.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Granđe i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Ivana Granđe, ravnateljica OŠ Ivana Granđe, raspisuje NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: - UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, mjesto rada: matična škola u Soblincu, Soblinečka 68, PŠ Adamovec, D. Domjanića 75, PŠ Glavnica Donja, Glavnička cesta 26 i PŠ Moravče, Trg Sv. Trojstva 1. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20), i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/19). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. U prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt – broj telefona/mobitela i e-mail adresa. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis - dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja - domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda, odnosno dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje. Navedene isprave, odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Granđe (dostupnim na poveznici http://os-igrandje-soblinec.skole.hr/upload/os-igrandje-soblinec/images/static3/1456/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_u_OS_Ivana_Gran_e.pdf ) provest će se vrednovanje kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja. Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i upućuju se na vrednovanje te područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje te vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Ivana Granđe http://os-igrandje-soblinec.skole.hr/ u rubrici „Natječaji“ – „Obavijesti o postupku vrednovanja kandidata“ na poveznici http://os-igrandje-soblinec.skole.hr/natje_aji/obavijesti_o_postupku_vrednovanja_kandidata najkasnije 3 dana prije dana određenog za provođenje postupka vrednovanja. Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko ne pristupe vrednovanju, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. Prijave s traženom dokumentacijom podnose se na e-mail adresu: os-igrandje@os-igrandje-soblinec.skole.hr Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge. Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj. Osnovna škola Ivana Granđe ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana izbora. Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka za potrebe natječajnog postupka, odnosno u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118702072
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.