Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
29.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar raspisuje N A T J E Č A J za zapošljavanje na radnim mjestima: 1. Učitelj informatike (M/Ž) - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 2. Učitelj hrvatskoga jezika (M/Ž) - 1 izvršitelj na određeno (zamjena), puno radno vrijeme 3. Učitelj matematike (M/Ž) - 1 izvršitelj na određeno (zamjena), puno radno vrijeme 4. Učitelj njemačkog jezika (M/Ž) - 1 izvršitelj na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 17 sati tjedno 5. Učitelj prirode (M/Ž) - 1 izvršitelj na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 14 sati tjedno
Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) i uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19.). Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis - domovnicu - dokaz o stručnoj spremi - dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama, ako su stečene izvan studija - elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO) Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Odabrani kandidati, prije sklapanja ugovora o radu, dužni su dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar za kandidate obvezno je testiranje. Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/ najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima su: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.) - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. i 82/19.) Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je od 21.9. do 29.9.2020. godine. Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar. Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108942253
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.