Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.02.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
Kategorija:
Mjesto rada:
Vrbovec
Rok prijave:
02.02.2022.

O poslu

Mjesto rada:
VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
Kontakt:
pisana zamolba: Brdo 12 A, 10340 Vrbovec
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke 25. siječnja 2022. godine raspisuje NATJEČAJ Učitelj/ica engleskog jezika 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (zamjena do povratka zaposlenice na rad) Prijevoz: u cijelosti UVJETI: Opći i posebni uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) : Uz vlastoručno potpisanu pismenu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 1. životopis 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja 3. preslika rodnog lista 4. elektronički zapis kandidata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu (izdano za vrijeme trajanja natječaja) 5. uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano za vrijeme trajanja natječaja) U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka). Isprave koje kandidat prilaže uz pismenu prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici te se iste neće povratno slati kandidatima nakon završetka natječaja. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 158/03., 198/03, 138/06 i 45/11.) te Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnim stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 82/15. i 70/19.). Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rok. Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti. Na mrežnoj stranici Osnovne škole Marije Jurić Zagorke, www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata te vrijeme i mjesto održavanja razgovora sa kandidatima (intervjua). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Škola jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto te čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Brdo 12 A., 10340 Vrbovec s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA UČITELJ/ICU ENGLESKOG JEZIKA“ Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave 25. siječnja 2022. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku te će isti biti objavljeni na mrežnoj stranici škole www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
120011338
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.