Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Terenski odgojitelj/ odgojiteljica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Kategorija:
Mjesto rada:
Dubrava
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
DUBRAVA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Kontakt:
pismena zamolba: Četvrt Vrilo 1, 21 310 Omiš
Ostale informacije:
U V J E T I: Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / “N.N.”, br. 10/97., 107/07. i 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića. Kandidati uz osobno potpisanu prijavu, molbu na natječaj prilažu u preslici: životopis. dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz o hrvatskom državljanstvu dokaz o radnom stažu / elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje / dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od 6 mjeseci: a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /čl. 25. st.2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju/ b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak /čl. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji /N.N. 121/17 / dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Sukladno odredbama Uredbe /EU/ 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 /osam/ dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Omiš,Četvrt Vrilo 1, 21310 Omiš s naznakom „za natječaj“. Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Odluka Upravnog vijeća o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ www.vrtic-omis.hr u roku 8 dana od dana donošenja odluke čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni. Mjesto rada je Dubrava i Srijane.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103513764
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.