Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/suradnica-pedagog/pedagoginja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
23.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina
Kontakt:
pismena zamolba: Krapina,Ivana Vrencea 1
Ostale informacije:
Ravnateljica Osnovne škole Augusta Cesarca, Krapina, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), dana 14. rujna 2020. godine raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto: 1. STRUČNI SURADNIK-PEDAGOG (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme do povratka odsutne radnice na posao Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18., 8/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj 6/19. i 75/20.). Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis
presliku dokaza o stručnoj spremi,
presliku domovnice,
uvjerenje o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
potvrdu o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika. Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o tijeku i rezultatima natječaja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu Škole: Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Ivana Vrencea 1, 49000 Krapina s naznakom „Za natječaj“. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koju se poziva. Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u nastavku je poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Augusta Cesarca, Krapina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. rujna i traje do 23. rujna 2020. godine. Testiranje kandidata Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije prijave su pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaju Osnovne škole Augusta Cesarca, Krapina. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Augusta Cesarca, Krapina istovremeno s objavom natječaja: http://os-acesarca-kr.skole.hr/natjecaji Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-acesarca-kr.skole.hr/natjecaji najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-acesarca-kr.skole.hr/natjecaji
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108849720
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.