Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/ica logoped-pripravnik/ica

- dana
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TAMARIS
Kategorija:
Znanost i obrazovanje
Mjesto rada:
Vodice
Rok prijave:
05.01.2018.
Mjesto rada:VODICE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi pripravnik
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Poslodavac:DJEČJI VRTIĆ TAMARIS
Kontakt:pismena zamolba: Dječji vrtić "Tamaris" Fra Pija Fržopa br.3 Vodice
Ostale informacije:

Stručni suradnik logoped – pripravnik jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci u Dječjem vrtiću „Tamaris“ Vodice. UVJETI: visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: diplomirani logoped ili profesor defektolog-logoped, odnosno magistar/a struke, utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Stručni suradnik logoped – pripravnik u predškolskom odgoju i naobrazbi je stručni suradnik bez obavljenoga pripravničkog staža u dječjem vrtiću i bez položenog stručnog ispita, a pripravnikom se smatra i stručni suradnik koji je prije nego što se zaposlio u vrtiću, na poslovima i zadaćama stručnog suradnika, stekao najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan vrtića. Uvjeti za obavljanje pripravničkog staža prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) i Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97 i 4/98), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (Broj: 77/2013). Kandidati na natječaj su dužni priložiti slijedeće: prijava na natječaj – vlastoručno potpisana, životopis – vlastoručno potpisan, dokaz o državljanstvu – domovnica, dokaz o stručnoj spremi – diploma, dokaz o dosadašnjem radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 8 dana od dana objave ovog natječaja, i to: - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, vlastoručno potpisanu izjavu, kojom izjavljuju da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13). liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (liječnik opće prakse). Navedeni dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike. Izabrani kandidat pozvat će se prije sklapanja ugovora o radu, na prilaganje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti od ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola. Osoba se može primiti za obavljanje pripravničkog staža ako ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Podnositelji prijava koji podnose nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima na natječaj. Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno. Natječajni postupak obuhvaća obvezno prethodno provjeravanje sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervju-a. Na prethodno provjeravanje sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja. Na web stranici dječjeg vrtića www.dvtamaris.hr biti će dostupni podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti putem pisanog testiranja i intervju-a, te ostale informacije o natječajnom postupku. Na web stranici i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice će biti objavljeno vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja i intervju-a radi provjere sposobnosti kandidata, te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja intervju-a. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja. Prijave na natječaj se podnose na adresu: Dječji vrtić "Tamaris" Vodice, Fra Pija Fržopa br. 2, 22211 Vodice, s naznakom: „Prijava na natječaj". Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Natječaj će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:89184491

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare