Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ca - pedagog/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
XV GIMNAZIJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
07.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
XV GIMNAZIJA
Kontakt:
e-mailom: tajnistvo@mioc.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:
1.stručni suradnik pedagog – 1 izvršitelj/ica - neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 6 mjeseci - mjesto rada: Zagreb, Jordanovac 8 Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člancima 105. stavka 2., 12. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 53., stavka 1., rbr. 1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 1/96, 80/99). Poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (rad u međunarodnom programu) i položen stručni ispit, ali nije uvjet. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj treba navesti osobne podatke kandidata (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (e-mail adresa, broj telefona/mobitela)) potrebno je priložiti: •životopis; •dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku); •dokaz o državljanstvu (presliku); •uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj (presliku); •potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu ne starije od mjesec dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj (presliku), •esej na zadanu temu – t. 1. selekcijskih postupaka (niže). Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati, na e-mail adresu tajnistvo@mioc.hr. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Procjena kandidata provodi se sljedećim selekcijskim postupcima: 1. Pisana provjera sposobnosti, vještina i pisanog izražavanja potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga Kandidati su, uz prijavu na natječaj, dužni napisati i dostaviti esej od 700 do 900 riječi na temu „Pedagog i školska (ne)disciplina“. Ukoliko je esej sastavljen u elektroničkom obliku dostavlja se u .pdf formatu, a ukoliko je ručno napisan, kandidati se mole da esej napišu čitko. 1.Psihologijsko testiranje Nakon vrednovanja pisane provjere najmanje pet najbolje rangiranih kandidata bit će pozvano na psihologijsko testiranje. Kandidati će putem e-maila biti obaviješteni o vremenu, mjestu i načinu provođenja psihologijskog testiranja najmanje dva dana prije testiranja. 1.Razgovor s kandidatima Nakon obrade rezultata psihologijskog testiranja, najmanje dva kandidata bit će pozvana na razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni najmanje dva dana ranije. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103., stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 7. prosincem 2021. Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju elektroničkom poštom na tajnistvo@mioc.hr. Molimo prijave dostaviti isključivo na navedeni način – sve prijave koje će biti zaprimljene na drugi način neće se smatrati valjanima. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Smatra se da je kandidat koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. Za vrijeme selekcijskih postupaka, kandidati su obvezni pridržavati se svih uvjeta i pravila o korištenju literature, komunikacijskih sredstava, napuštanju prostorije i sl., kao i epidemioloških mjera, a rezultati kandidata koji se ne budu pridržavali istih neće se vrednovati, već će se smatrati da su ti kandidati odustali od prijave te se njihova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. XV. gimnazija obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Prijavom na natječaj kandidat je suglasan da XV. gimnazija izvrši provjeru vjerodostojnosti isprave o stečenom obrazovanju. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici XV. gimnazije nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom (www.mioc.hr).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118729689
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.