Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Školski majstor/majstorica - domar- ložač  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Smokvica
Rok prijave:
23.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SMOKVICA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA
Kontakt:
pismena zamolba: 20272Smokvica
Ostale informacije:

Temeljem članka 107. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N N“ br. 87/08, 86/09, 105/10, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 ,07 /17/ i 68/18) Osnovna škola Smokvica raspisuje natječaj za: 1. školski majstor /domar-ložač - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati) Uvjeti: za školskog majstora /domara-ložača: - završena srednja tehnička industrijsko- obrtnička škola Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje . Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime, prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti: - životopis - dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi /diploma/ - rodni list - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili koji ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici, web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Tražena dokumentacija po ovom natječaju prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u tajništvo Škole ili se šalju preporučenom poštom na adresu: Osnovna škola Smokvica, Smokvica 166, 20272 Smokvica „natječaj za učitelja/ice matematike i fizike i školskog majstora/domara- ložača“ u roku 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave upućene elektroničkom poštom. Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju, odnosno vrednovanju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Smokvica koji je objavljen na mrežnim stranicama Škole. Kandidat koji ne pristupi testiranju odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja, bit će objavljen u roku od 5 radnih dana po završetku natječaja na mrežnoj stranici Škole putem poveznice: www.os-smokvica.skole.hr. Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objaviti će se na mrežnoj stranici Škole putem poveznice: www.os-smokvica.skole.hr Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103713612
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.