Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent/referentica računovodstvenih poslova  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo
Kategorija:
Mjesto rada:
Valpovo
Rok prijave:
31.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
VALPOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo
Kontakt:
najava na telefon: 031 656070 pismena zamolba: M.A.RELJKOVIĆA 16, VALPOVO e-mailom: urbanizam@urbanizam-valpovo.hr
Ostale informacije:

Broj:173-2/2019 Valpovo, 17.12.2019. Na temelju članka 26. Izjave o osnivanju Društva URBANIZAM d.o.o., Uprava - direktor URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo objavljuje dana 17.12.2019. g. sljedeći NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto " REFERENT RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA II" – 1 izvršitelj URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16, nadnevka 17.12.2019. godine objavljuje potrebu za zapošljavanjem jednog izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 30 dana, u punom radnom vremenu na poslovima radnog mjesta: " REFERENT RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA II ". Organizacijska cjelina: Služba računovodstvenih i financijskih poslova 1. Opis poslova i odgovornosti: prati naplatu potraživanja, knjiži analitiku uplata za smeće, te priprema izvješća o naplaćenim i nenaplaćenim potraživanjima za smeće, vodi evidenciju korisnika, izrađuje i štampa uplatnice za odvoz kućnog otpada sa pripadajućim kamatama za svako obračunsko razdoblje, te vrši kuvertiranje strojem, priprema izvješća o obračunatim i uplaćenim iznosima za usluge odvoza kućnog smeća, obavlja poslove priprema tužbi temeljem izvješća o nenaplaćenim potraživanjima, priprema i usklađuje podatke za financijsko računovodstvo, vrši kontrolu analitičkih knjiženja u računovodstvu (izlaznih i ulaznih faktura, materijalnog knjigovodstva, osobnih dohodaka, tužbi i svih drugih analitičkih evidencija), obavlja poslove vezane za knjigovodstvo groblja (kontiranje, knjiženje, analiza, usklađivanje analitike i sintetike), obavlja poslove fakturiranja, knjiženja ulaznih i izlaznih faktura, kontiranje i knjiženje bankovnih izvoda, blagajni, te ostalih dokumenata poslovanja, prati propise iz oblasti računovodstva i financija, obavlja poslove saldakontiranja, odnosno usklađenje analitičke evidencije sa sintetičkom, prati naplativost ovrha i izrađuje izvješća o njihovoj naplati, obavlja poslove obračunavatelja plaće, obračunava naknade po ugovorima o djelu, izdaje potvrde za isplaćene naknade, , obavlja poslove blagajničkog poslovanja Društva, na osnovu izvještaja o radu i evidenciji sati vrši dnevni i mjesečni obračun plaća radnika Društva, priprema i izrađuje liste plaće zajedno sa pripadajućom dokumentacijom te prati popise vezane uz obračun plaća, poreza i doprinosa, obračunava putne troškove i dnevne troškove za troškove prijevoza na posao i sa posla radnika, obavlja i druge poslove po potrebi posla i po nalogu neposrednog rukovoditelja. 2. Stručni uvjet: SSS ekonomskog smjera ili općeg smjera 3. Posebni uvjet: rad na računalu. 4. Radno iskustvo: minimalno 5 godina (poželjno iskustvo na računovodstveno-financijskim poslovima u komunalnoj djelatnosti) 5. Pored stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo). Potrebna znanja, vještine i sposobnosti: komunikativnost, odgovornost, točnost, ažurnost i sklonost timskom radu, želja za usavršavanjem. 6. Potrebna dokumentacija: zamolba/prijava pisana na računalu (obvezno navesti kontakt tel ili mob radi pozivanja na usmeno testiranje i potpisana); životopis pisan na računalu; dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice i osobne iskaznice s obje strane); Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ( prethodni radni staž minimalno 5 godina); dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci; preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju; preslik ostalih dokumenata kojima se dokazuje posjedovanje dodatnih znanja i sposobnosti (ako ih posjeduje). Prijaviti se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova. Pravo prednosti pri zapošljavanju: Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Neće se razmatrati zamolbe pristigle bez odgovarajućih potvrda o stečenom obrazovanju, nepotpune i nepravodobne, niti one pristigle putem elektroničke pošte ili faksa. Neće se razmatrati niti prijave kandidata koji se ne odazovu pozivu na usmeno testiranje. S kandidatima koji zadovoljavaju kriterije obaviti će se usmeno testiranje. S odabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u punom radnom vremenu uz probni rok od 30 dana. Natječaj se objavljuje dana 17.12.2019.g. na internet stranici URBANIZAM d.o.o. www.urbanizam-valpovo.hr. i na stranicama HZZ-a. Svoje prijave kandidati modu dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom " za Natječaj za radno mjesto REFERENT RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA II", na adresu: URBANIZAM d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550 Valpovo osobnom dostavom ili preporučeno poštom. Krajnji rok za dostavu prijava je 31.12.2019. godine do 11:00 sati u pisarnici Službe pravnih i zajedničkih poslova URBANIZAM d.o.o.. Do navedenog vremena prijave moraju biti zaprimljene, u protivnom će se smatrati da su zakašnjele. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat slobodno i izričito daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka ustupljenih Urbanizam d.o.o. kao korisniku u svrhe prijave na natječaj za zapošljavanje. Urbanizam d.o.o. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Vaše obrađene osobne podatke Urbanizam d.o.o. čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe. UPRAVA-DIREKTOR URBANIZAM d.o.o.: Siniša Peterlić, ing. građ.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104854772
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.