Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.08.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Psiholog/psihologinja i.vrste vss  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za žrtve obiteljskog nasilja 'Utočište Sv. Nikola'
Kategorija:
Mjesto rada:
Varaždin
Rok prijave:
05.08.2021.

O poslu

Mjesto rada:
VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dom za žrtve obiteljskog nasilja 'Utočište Sv. Nikola'
Kontakt:
pisana zamolba: p.p. 80, 42 000 Varaždin, s naznakom
Ostale informacije:
Temeljem članka 28. Statuta Doma, od dana 30. srpnja 2014. godine, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ Varaždin, raspisuje:
NATJEČAJ za radno mjesto
– psiholog/inja I. vrste VSS – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
Mjesto rada: Varaždin.
Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: – VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije – 12 mjeseci radnog staža u struci, – položen stručni ispit uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 130/17., 98/19., 64/20, 138/20.), – da ne postoje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17., 98/19., 64/20., 138/20.), – probni rad 3 mjeseca.
Posebna znanja i sposobnosti: – položen vozački ispit B-kategorije – priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti – poželjno iskustvo u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja.
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti dokumente u preslici, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je priložiti original ili ovjerenu presliku navedenih dokumenata prije sklapanja ugovora o radu: – životopis, – domovnicu, osobna iskaznica ili putovnica, – diplomu o stečenoj stručnoj spremi, – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a ne starije od 6 mjeseci – preslik odobrenja za obavljanje psihološke djelatnosti – uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita.
Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Utočište Sv. Nikola” Varaždin, p.p. 80, 42 000 Varaždin, s naznakom »Natječaj za psihologa – ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave natječaja na stranicama Narodnih novina i Zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e pisano.
Osobni podaci kandidata/kinja prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe EU 2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
115447787
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.