Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
02.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
22 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kontakt:
pismena zamolba: IVANA I CVIJETE HUIS 2, 49 210 ZABOK
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Zabok, raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto:
1. pomoćnika u nastavi
UVJETI: završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak; prednost će imati osobe s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi, osobe koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi i osobe s iskustvom u volontiranju
OPIS POSLOVA
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta „Baltazar 4“. Ukoliko odabrani kandidati za pomoćnika u nastavi nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije za pomoćnika u nastavi smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa, sukladno Uputama za prijavitelje, u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“, UP.03.2.1.03: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
prava učenika s teškoćama u razvoju.
Odabrani kandidati koji posjeduju odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnik u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidati sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka, angažiraju kao pomoćnik u nastavi učenicima kod kojih specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takvi kandidati mogu pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika. Po donošenju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi, kao i programa za stjecanje kvalifikacija, od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 9. i čl. 11. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/2018., 59/2019., 22/2020.), na osobe zatečene na obavljanju poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika primjenjuju se važeće zakonske odredbe, kao i uvjeti u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva iz Europskog socijalnog fonda za projekt Baltazar 4, UP.03.2.1.03.0038.
S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnik u nastavi koji učeniku pruža pomoć pri uzimanju hrane i pića bit će upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju. U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
životopis,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,
dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo,
dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala elemente programa utvrđene ovim Javnim pozivom, a kojeg kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),
dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično),
potpisanu, ispunjenu privolu za davanje i obradu osobnih podataka u svrhu odabira kandidata, a na predlošku koji je objavljen u okviru Javnog poziva (način davanja i obrade osobnih podataka od strane Krapinsko-zagorske županije kao voditelja obrade opisan je u popratnom dokumentu „Uputa o privoli za ispitanika“, a predložak privole i Uputa su dostupni na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije pod ovaj Javni poziv: http://www.kzz.hr/ ).

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno članku 102. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 127/17.), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su u prijavi na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza nalazi se na stranici: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) S PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA OBAVIT ĆE SE OBVEZNO TESTIRANJE ČIJI SE SADRŽAJ I NAČIN, PRAVNI IZVORI TE DATUM ODRŽAVANJA TESTIRANJA NALAZE OBJAVLJENI NA INTERNET STRANICI SREDNJE ŠKOLE ZABOK: www.ss-zabok.skole.hr najmanje pet dana prije održavanja testiranja. Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku 8 dana od objave natječaja putem redovne pošte ili osobno u radno vrijeme od 8 – 12 sati na adresu SREDNJA ŠKOLA ZABOK, IVANA I CVIJETE HUIS 2, 49210 ZABOK uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom. O rezultatima testiranja kandidati će biti obavješteni u roku od tri (3) dana od dana testiranja na gore navedenoj Internet stranici. Konačni rezultati biti biti će objavljeni u roku 3 dana od dana konačnog izborana internet stranici škole i zemaljskom poštom. Natječaj je objavljen na Internet stranici škole i oglasnoj ploči škole. 24.9.2020.. i vrijedi do 2.10.2020. godine i Internet stranici i oglasnoj ploči HZZ 24.9.2020. i vrijedi do 2.10.2020. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109061314
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.