Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ odgojiteljica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ BLATO
Kategorija:
Mjesto rada:
Blato
Rok prijave:
23.11.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BLATO, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ BLATO
Kontakt:
pismena zamolba: 1. Ulica br. 25/2, 20271 Blato
Ostale informacije:

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta dječjeg vrtića na području općine Blato, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0052, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 41. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato, dana 15. studenoga 2019. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za provođenje Projekta uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta dječjeg vrtića na području općine Blato ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme 1 (jedan/a) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno-smjenski rad), za provođenje Projekta – na 18 mjeseci Uvjeti: Za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Predškolske ustanove Dječji vrtić Blato. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: Životopis Presliku diplome Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci): potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4) Dokaz o hrvatskom državljanstvu Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji Potvrda o položenoj B razini za Engleski jezik zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru. S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 90 dana. Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog i ženskog spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: P. U. Dječji vrtić Blato, 1. Ulica br. 25/2, 20271 Blato s naznakom „Za natječaj za odgojitelje po Projektu“ Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Predsjednica Upravnog vijeća Marija Bačić, dr. med.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104357960
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.