Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapinske Toplice
Rok prijave:
14.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE
Kontakt:
pismena zamolba: Krapinske Toplice, Toplička ulica 34
Ostale informacije:
N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ - 1 izvršitelj - na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za bolovanje UVJET: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste položen stručni ispit da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju probni rad u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Maslačak Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge: dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Domovnicu (izvornik ili preslika) Rodni list (presliku) Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva. Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13) Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13). Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata. Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu poslano poštom: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja, zamjena za bolovanje“. Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima obaviti usmeni razgovor. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge. O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Prijavom na oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka zapošljavanja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103499727
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.