Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Benkovac
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BENKOVAC, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: Velebitska 3, 23420 Benkovac
Ostale informacije:
Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). 1 izvršitelj - na nepuno radno vrijeme, na određeno - do 30.06.2020. Razina obrazovanja: - Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti: - životopis - domovnicu - dokaz o stručnoj spremi (diploma) - dokaz o položenom stručnom ispitu - uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci): a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti - elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a). Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u neovjerenoj preslici. Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Bubamara Benkovac može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/18) Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora. Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu: Dječji vrtić Bubamara Benkovac, Velebitska 3, 23420 Benkovac.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103562408
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.