Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca povijesti  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Samobor
Rok prijave:
14.11.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
29 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Kontakt:
pismena zamolba: Ekonomska,trgovačka,ugostiteljska škola,SamoborA.H
Ostale informacije:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10.,90/11,5/12.,16/12.,86/12.,94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj, trgovačkoj i ugostiteljskoj školi, ravnateljica raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta nastavnik povijesti, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 29 sati rada tjedno- 1 izvršitelj/ica Uvjeti: prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17. 68/18.) u daljnjem tekstu Zakon i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96, 80/99). Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj je potrebno priložiti: - životopis - presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme - dokaz o državljanstvu - elektronički zapis o radno – pravnom statusu - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja). Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole. Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N.42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja (objavljen na mrežnoj stranici Škole), po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će selekcijski postupak s kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja. O terminu provođenja selekcijskog postupka kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte. Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole, Natječaj je objavljen 6.11.2019. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu Škole: s naznakom „natječaj za zasnivanje radnog odnosa“. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima natječajnog postupka kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole https://ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr , osim kandidata koji se pozivaju na pravo iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji će biti obavješteni na način propisan tim Zakonom.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104207616
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.