Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Komunalni redar/komunalna redarica

- dana
Poslodavac:
GRAD NOVALJA
Kategorija:
Zanatska zanimanja i proizvodnja
Mjesto rada:
Novalja
Rok prijave:
19.04.2018.
Mjesto rada:NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:2
Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:1 godinu
Vrsta zaposlenja:Na određeno; sezonski
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Poslodavac:GRAD NOVALJA
Kontakt:pismena zamolba: Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne sam
Ostale informacije:

O G L A S za prijam u službu u Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje, na radno mjesto - komunalni redar - 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme do 14. rujna 2018.g., radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od jednog mjeseca. Opći uvjeti za prijam u službu: - punoljetnost - hrvatsko državljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: - srednja stručna sprema (IV stupanj) građevinske, tehničke ili ekonomske-ugostiteljske struke, - 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položeni državni stručni ispit - poznavanje engleskog jezika – aktivno, - poznavanje drugog stranog jezika – pasivno - poznavanje rada na računalu. Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti: < >dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice), dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja), potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje godinu dana, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeriti), dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidati/kinje imaju položeni državni stručni ispit (preslika svjedodžbe ili uvjerenje), dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično), dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika i poznavanje drugog stranog jezika pasivno (svjedodžbe, potvrda, izjava i slično), vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka po objavljenom oglasu. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Navedeni dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu. Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom. Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Urednom prijavom smatra se prijava sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj/ica neuredne prijave biti pozvan/a na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim/a na oglas. Kandidati/kinje su obvezni/e pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na oglas. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web stranici Grada Novalje (www.novalja.hr). Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Novalje objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Gospić, Ispostava Novalja, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, s naznakom: "Oglas za radno mjesto komunalni redar“. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:91767041

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare