Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor specijalizant iz ortopedije i traumatologije(m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU
Kategorija:
Mjesto rada:
Biograd Na Moru
Rok prijave:
25.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU
Kontakt:
pisana zamolba: Spec.bolnica za ort.Zadarska 62(s naznakom:natječ.
Ostale informacije:
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU, Zadarska 62, p.p. 50 Temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novine broj: 100/2018, 125/2019 i 147/2020), Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (Narodne novine broj: 83/15), a sukladno Planu specijalizacija Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, za 2021. godinu, odobrenog dopisom Ministarstva zdravstva klasa: 131-01/21-01/58; urbroj: 534-07-2-3/7-21-03 od 07. lipnja 2021. godine, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, raspisuje N A T J E Č A J za izbor specijalizanata u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru * ustanova i mjesto rada je Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru; * naziv radnog mjesta i broj izvršitelja: - doktor medicine specijalizant iz ortopedije i traumatologije – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od šest mjeseci * uvjeti za obavljanje poslova iz ovog natječaja su slijedeći: - zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja i - odobrenje za samostalan rad (licenca). * Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. * uz prijavu/zamolbu (koja mora biti vlastoručno potpisana), pristupnici/kandidati trebaju (obavezno navesti adresu elektroničke pošte i numerirani popis priložene dokumentacije) priložiti slijedeće dokaze: - životopis, - diplomu o završenoj stručnoj spremi, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ne odnosi si se na doktore medicine koji su upisali studij medicine nakon 01. srpnja 2013. godine), - važeće odobrenje za samostalan rad, - dokaz o državljanstvu (domovnica), - vjenčani ili rodni list i sl. (ukoliko osobni podaci nisu istovjetni na priloženim dokumentima) - potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija, - potvrdu o nagradama za vrijeme studija, - prijepis položenih ispita na studiju, - potvrda o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, - popis objavljenih radova s područja struke i kopije radova, - ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, - potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu (iz kojeg se vidi početak i kraj radnog staža) izdanu u natječajnom roku, ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/bolničkoj zdravstvenoj ustanovi. * Svi dokumenti prilažu se na hrvatskom jeziku skupa sa prijavom/zamolbom. * Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, te druge potrebne dokaze propisane zakonima kojima se pozivaju na to pravo. * Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. * Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na članak 9. istog zakona, te uz dokaze o ispunjavanja uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. * Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679 (npr.u svrhu odabira pristupnika za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnim pločama i na web stranici Bolnice i sl.). * Mole se kandidati da prilože preslike tražene dokumentacije jer se ista ne vraća, osim po osobnom zahtjevu i to u roku od 30 dana od dana objave odluke. Izvornike dokumenata izabrani pristupnik dužan je donijeti pri sklapanju ugovora. * Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će kandidati/pristupnici nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. * Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. * O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. * Odluku o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici bolnice www.ortopedija-biograd.hr, pod rubrikom Natječaji. * Do donošenja odluke o odabiru pristupnika Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomično ili u cijelosti, bez obrazloženja. * telefon za kontakt 023/206-096 . * Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjenju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru, s naznakom « Natječaj za specijalizaciju. », u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Napomena: Odabir/Prijem će se izvršiti sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata i Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117751708
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.