Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ica medicine specijalist/ica hitne medicine ili doktor/ica medicine u timu 1  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
26.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
Kontakt:
pismena zamolba: Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Ostale informacije:
Klasa: 100-01/20-01/2 Ur.broj: 2109-105-03-20-4 Datum: 15. rujna 2020. godine
Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec, raspisuje
NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena do povratka doktora medicine u timu T1 sa specijalističkog usavršavanja) uz probni rad u trajanju 3 mjeseca,
mjesto rada: Međimurska županija.
Uvjeti: – VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine), – položen stručni ispit (ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita), – odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca), – poznavanje rada na računalu. Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti: – zamolbu, – životopis, – dokaz o državljanstvu (presliku), – presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju), – elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja, – presliku važećeg odobrenja (licence) za samostalan rad nadležne komore, – presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu (ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita), ­­­­– dokaz o položenome specijalističkom ispitu ako prijavu dostavlja dr. med. spec., – presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca do dana objave ovog natječaja).
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/tkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni/ne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, ako dostave isprave kojima dokazuju svoj status prema posebnim propisima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj, te se njegova/njena prijava neće razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, s naznakom: »Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine – ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama.
Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati/kinje dostavljaju po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru. Prije donošenja odluke o izboru kandidata pribaviti će se dokaz o ispunjavanju uvjeta za rad u zdravstvenoj djelatnosti sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Kandidati/kinje koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavcu na uvid dati osobnu iskaznicu te mu dostaviti dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta u originalu/ovjerenom presliku.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108911256
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.