Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/ica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Makarska
Rok prijave:
17.09.2019.

O poslu

Mjesto rada:
MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA
Kontakt:
pismena zamolba: Ante Starčevića 14, 21300 Makarska
Ostale informacije:

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području grada Makarska radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika. POMOĆNICI U NASTAVI Broj traženih osoba: 2 pomoćnika u nastavi (m/ž) Mjesto rada: Makarska Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno (1 pomoćnik) / 25 sati tjedno (1 pomoćnik) Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2020. Prijevoz: u cijelosti Opći uvjeti natječaja su: završena najmanje četverogodišnja srednja škola, hrvatsko državljanstvo, protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, motiviranost za rad s učenicima s teškoćama. završena edukacija za pomoćnika u nastavi, odnosno obveza pohađanja edukacije prije početka rada ukoliko odabrani kandidat nema završenu edukaciju zdravstvena sposobnost kandidata Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola. OPIS POSLOVA Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE Poštivanje različitosti, empatija prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. Odabrani kandidati imaju obvezu sudjelovati u programu edukacije u trajanju od minimalno 20 sati, osim kandidata s završenom edukacijom za pomoćnika u nastavi. S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: životopis dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi), dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi ukoliko je kandidat završio edukaciju, dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi ako takvo iskustvo kandidat posjeduje, liječničku potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata, dokaz o nezaposlenosti kandidata (o evidenciji kandidata na HZZ-u) ukoliko je kandidat nezaposlen i nalazi se na evidenciji HZZ-a. Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane. U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i navedenog projekta. Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu škole, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog natječaja .

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
102815501
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.