Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja strojarstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Konjščina
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Rad u nastavi- profesor/ica strojarskih predmeta. Informatička znanja. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Konjščina raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca hrvatskog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme od 20 sati rada tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja strojarstva – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja elektrotehnike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, za nepuno radno vrijeme od 17 sati rada tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. Mjesto rada je u Konjščini. Uvjeti: VSS ili magisterij, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10., 22/13. i 25/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.). Potrebno je poznavanje informatičke tehnologije i pedagoške kompetencije. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Pisanoj i vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti: životopis presliku diplome ili potvrde o stečenom stupnju i vrsti obrazovanja presliku uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za osobe koje su završile studij ne-nastavničkog smjera) uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom stažu. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune obavezno se testiraju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, dostupnog na WEB stranici www.ss-konjscina.skole.hr. Na istoj stranici naveden je sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje. Na isti način objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje. Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti svu dokumentaciju u originalnom obliku ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu dužan se je u prijavi na natječaj na to pravo pozvati i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za isto. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza objavljen je na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidate koji će se prijaviti na natječaj obavještavamo da se njihovi podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu rangiranja u natječajnom postupku. U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Srednja škola Konjščina, M. Gupca 5, 49282 Konjščina. Natječaj je otvoren od 09.10.2019. do 18.10.2019.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103540349
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.