Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Liječnik/ca opće medicine za specijalizaciju iz kardiologije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapinske Toplice
Rok prijave:
12.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Kontakt:
pismena zamolba: GAJEVA 2, 49 217 KRAPINSKE TOPLICE
Ostale informacije:
Na temelju odredbi Članka 38. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15) te odobrenja plana specijalizacije Ministarstva zdravstva RH za 2020.g., Klasa: 131-01/20-01/213, Urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020.g., ravnateljica Bolnice raspisuje N A T J E Č A J za izbor pristupnika/ce za upućivanje na specijalizaciju i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme - dva (2) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz kardiologije Opći uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja
odobrenje za samostalan rad (licenca)
Uz prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti odgovarajuće dokaze (presliku) o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i to:
1. životopis 2. diplomu o završenom fakultetu 3. odobrenje za samostalan rad (licenca) 4. domovnicu 5. potvrdu HZMO o radnom stažu, ne stariju od dana objave Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika-kandidata utvrđena su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (N.N. br. 83/15 - u daljnjem tekstu: Pravilnik). U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnici prilažu sljedeće dokaze i to: presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
presliku potvrde o općemprosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
presliku dokaza onagradama za vrijeme studija,
presliku potvrde ostatusu poslijediplomskog doktorskog studija,
popis objavljenih radova i kopije radova,
preslika rezultata psihološkog testiranja, koji se provode sukladno posebnim propisima
potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno preslikuugovora o radu iz kojeg jeto vidljivo, kao i presliku ugovora o radu o stažu u bolničkoj ustanovi u svojstvu doktora medicine bez specijalizacije.
Pristupnici su obvezni izvornike svih traženih dokumenata predočiti Povjerenstvu prilikom odaziva na razgovor.
Sa pristupnicima će se obaviti razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. O terminu razgovora s Povjerenstvom, svaki će pristupnik biti izvješten pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Obavijest o datumu objave lista rezultata na oglasnoj ploči Bolnice bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima elektroničkom poštom. Radni odnos zasniva se s izabranim pristupnicima na neodređeno vrijeme. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo. Ukoliko se na ovaj natječaj prijave pristupnici iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-) . Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju Ovaj natječaj objavit će se u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Bolnice i na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Večernjem listu, putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom “Prijava na natječaj za specijalističko usavršavanje iz ______________" na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, Krapinske Toplice ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.sbkt.hr .) najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora pristupnika s Povjerenstvom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109847584
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.