Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.04.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/voditeljica računovodstva  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA
Kategorija:
Mjesto rada:
Vid
Rok prijave:
02.04.2020.

O poslu

Mjesto rada:
VID, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA
Kontakt:
pismena zamolba: NARONSKI TRG 6, VID
Ostale informacije:

Temeljem članka 16. Statuta Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/19-N/04-01, Ur.Broj: 2148-19-153, Vid, 26. veljače 2019.), uz suglasnost Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/20-01/0082, Ur.broj: 532-06-02-02/6-20-02 od 02. ožujka 2020.), ravnatelj Arheološkog muzeja Narona raspisuje NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto voditelj računovodstva (m/ž) – II. Odjel općih poslova – 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Uvjeti za radno mjesto: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije čijim se završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova (magistar struke) ili visoka stručna sprema – ekonomskog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 3 godine radnog iskustva, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na PC-u. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: životopis, motivacijsko pismo, domovnicu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, dokaz o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima, dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, dokaz o poznavanju rada na računalu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu s posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju Narona za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata. Arheološki muzej Narona pridržava pravo provođenja dodatnih testiranja i razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje i razgovor kandidati će dobit elektroničkom poštom. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili razgovoru, a izostanak unaprijed ne opravda, smatrat će se da je prijavu povukao. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ – voditelj računovodstva» na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, Naronski trg 6, 20352 Vid. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u zakonskom roku. Arheološki muzej Narona pridržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Klasa: 612-05/20-N/03-08 Ur.broj: 2148-20-226 U Vidu, 19. ožujka 2020. godine. Ravnatelj: mr. sc. Toni Glučina

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
106767477
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.