Saša Jurković – HRcentar

Saša JurkovićSaša Jurković po zanimanju je ekonomist poduzetništva, a u području ljudskih resursa se nalazi već 13 godina, obnašajući funkciju direktora portala posao.hr. U tih 13 godina, portal posao.hr postao je jedan od vodećih portala na tržištu rada te inicijator raznih projekata prepoznatljivih u HR zajednici.

Paralelno uz svakodnevne dužnosti završio je EMBA program, educirao se u Londonu na CIPD-u gdje je stekao certifikat za regrutaciju i selekciju. Čest je govornik na okruglim stolovima, predavanjima i radionicama iz područja ljudskih resursa i tržišta rada. Idejni je začetnik raznih inicijativa za unaprjeđenje ljudskih resursa u Hrvatskoj.

Glavni je pokretač, a od 2011. i predsjednik Udruge HR Centar – Strukovne Udruge djelatnika u upravljanju ljudskim resursima, koja za cilj ima promicanje, razvitak i unaprjeđenje ljudskih resursa u Hrvatskoj.