Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent / viša referentica za uredsko poslovanje

- dan
Poslodavac:
GRAD ČAKOVEC
Kategorija:
Prodaja (maloprodaja - veleprodaja)
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
27.09.2016.
Mjesto rada:ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:1 godinu
Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Poslodavac:GRAD ČAKOVEC
Kontakt:pismena zamolba: Čakovec, Kralja Tomislava 15
Ostale informacije:

Na temelju članka 19. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca raspisuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Grad Čakovec, Upravni odjel za upravu VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme Stručni uvjeti za prijam u službu: - sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje rada na PC-u, - položeni Državni stručni ispit, - poznavanje stranog jezika. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Osobe se primaju u službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položeni državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti: - životopis - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original diplome), - elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO ili presliku, - dokaz o poznavanju rada na računalu, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), - vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - presliku uvjerenja o položenom Državnom stručnom ispitu, - vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju stranog jezika. Kandidati koji ne posjeduju izjavu o poznavanju rada na računalu prilikom znanja testirati će se i na tu okolnost. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u Oglasu. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis. Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Oglas i više se ne smatra kandidatom. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa bit će o tome pisano obaviješteni. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na web stranici www.cakovec.hr. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnim pločama u zgradi Uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na Oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Nakon raspisanog Oglasa, ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju Oglasa u roku iz članka 24. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, odnosno zaključno dana 27. rujna 2016. Prijave se podnose na adresu: Grad Čakovec, Čakovec, Kralja Tomislava 15, s naznakom „Za oglas“. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:79186835

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr oglasnikpopusti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare