Stjepan Šterc – Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Stjepan ŠtercZa asistenta na Geografskom odsjeku PMF-a izabran 1980. godine i vodi vježbe iz „Demogeografije”, a samostalno kolegije Geografske grafičke metode i Statistiku za geografe.  Magistrirao 1987., a doktorirao  2012. godine. Od 1991. do 2003. godine  radi u Vladi RH, Ministarstvu vanjskih poslova te kao pomoćnik ministra razvitka i obnove i obrane, sudionik domovinskog rata, djelatni časnik Hrvatske vojske itd. Jedan od osnivača Instituta Ivo Pilar, Hrvatskih studija i časopisa Društvena istraživanja i jedan od autora „Nacionalnog programa demografskog razvitka Republike Hrvatske”, „Zakona o otocima”, „Studije o razvitku područja posebne državne skrbi”  te bio član Vijeća za demografski razvitak RH, član Savjeta za prostorni razvoj RH, član Predsjedničkog vijeća, član Povjerenstva za sukcesiju Vlade RH i svjedok u Hagu u obrani hrvatskih generala.  Predavao na Hrvatskim studijima, a sada predaje na Ratnoj školi i Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu kolegije Uvod u geografiju, Demogeografiju, Stanovništvo Hrvatske, Teorijsku geografiju, Historijsku geografiju Hrvatske i Uvod u istraživački rad. Objavio 40-tak znanstvenih radova, 16 studija i elaborata i 34 stručna rada. Sudjelovao s izlaganjima na 29 znanstvenih skupova, održao 14 predavanja na seminarima i 25 javnih predavanja na tribinama i okruglim stolovima te objavio 2 sveučilišna udžbenika. Bio mentor u 115 završnih radova (49 prvostupničkih i 66 diplomskih) i sudionik je brojnih tv i radio emisija, intervjua i rasprava vezanih za geografski predmet interesa i općenito za istraživanja stanovništva i prostora.