Direktor/direktorica turističkog ureda

5 dana
Poslodavac:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SELCA
Kategorija:
Prodaja (maloprodaja - veleprodaja)
Mjesto rada:
Selca
Rok prijave:
25.10.2016.
Mjesto rada:SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:1 godinu
Vrsta zaposlenja:Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Poslodavac:TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SELCA
Kontakt:pismena zamolba: Trg Stjepana Radića 5, Selca
Ostale informacije:

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ br. 152/08) i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („NN“ 42/14 i 114/14), kandidat za direktora/icu Turističke zajednice Općine Selca mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete: 1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik / prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica); 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima; 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje; 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik; 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu; 6. da poznaje rad na osobnom računalu, 7. da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (mrežne stranice) – područni ured Supetar, na službenoj stranici TZ općine Selca i Općine Selca te na oglasnim pločama. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica općine Selca, Turističko vijeće, Trg Stjepana Radića 5, Selca, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“. Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata. Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti: - životopis, - preslika osobne iskaznice, - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi), - dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS), kao i dokaz iskustva obavljanja poslova na rukovodećim poslovima, - prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje, - preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika, - preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi), - potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu, - izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne stariji od šest mjeseci. Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Selca. Turističko vijeće Turističke zajednice općine Selca zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:79638670

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr oglasnikpopusti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare