Igor Kaluđer – IN2data

mr.sc. Igor Kaluđermr.sc. Igor Kaluđer diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomski fakultet te magistrirao na Sveučilištu u Bologni, Italija. Trenutno je u postupku stjecanja doktorata znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike. Prije dolaska u IN2data gdje radi na poziciji Direktora operacija, Igor je proveo više godina u bankarstvu, u odjelima za  kvantitativnu analizu i modeliranje kreditnog rizika gdje je bio direktor odjela za modeliranje kreditnog rizika u Zagrebačkoj banci d.d., dijelu UniCredit grupe.

Do sada je koautor više poglavlja u knjigama te nekoliko znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama i više od dvadeset stručnih publikacija. Aktivno organizira tečajeve za kvantitativnu analizu i modeliranje, analizu rizika, sustave za podršku odlučivanju te informacijske tehnologije na nekoliko vodećih institucija u zemlji. Član pobjedničkog tima na EU Big Data Hackathonu održanom u Brusselsu u Belgiji u ožujku 2017.