Kontakt

Oglasnik d.o.o.
Savska cesta 41
10000 Zagreb
OIB: 97309929902

Martina Matejić
Voditelj projekta
Tel: 01 6325 599
Mob: 099 2475 742
martina.matejic@posao.hr