My Fides j.d.o.o.

Ukratko

Tražite posao? Odgovorna ste i marljiva osoba?

Ako je odgovor na ova pitanja potvrdan, obratite nam se s povjerenjem, jer mi “spajamo spojivo”!

Usluga agencije My Fides uključuje pronalaženje prikladnih kandidata po zahtjevu klijenta, a klijent po završetku postupka odlučuje o konačnom odabiru. Cilj nam je udovoljiti sve složenijim i sofisticiranijim zahtjevima na modernom tržištu rada. Trudimo se na najbolji način usuglasiti potrebe i očekivanja poslodavaca i djelatnika te omogućiti dugotrajnu i uspješnu suradnju na obostrano zadovoljstvo. Vjerujemo kako su iskren, profesionalan i partnerski poslovni odnos u kojem su komunikacija i obostrano razumijevanje prioritet, ključ zajedničkog uspjeha.

Veselimo se budućoj suradnji!

My Fides j.d.o.o. je Agencija za zapošljavanje koja radi na temelju dozvole za rad dobivene od Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem koju je izdalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, dana 03. kolovoza 2015. godine, KLASA: UP/I-102-02/15-03/15, URBROJ: 524-04-02-01/3-15-6 i dozvolu za privremeno zapošljavanje koja se vodi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, pod brojem 177/17 dana 18. prosinca 2017. godine KLASA:102-02/17-04/38, URBROJ: 524-04-03.01/3-17-2.