Nema bonusa za rano javljanje na prijave

Nema bonusa za rano javljanje na prijave

Slanje prijave pred kraj natječaja neće kandidata staviti u lošiju poziciju, složni su u odjelima za ljudske resurse.

Mnogi kandidati koji se javljaju na natječaj za neko radno mjesto često razmišljaju da li ih odjeli za ljudske resusrse u konkretnoj tvrtki procjenjuju i po tome kada pošalju svoju prijavu. Može li činjenica da ste prijavu za posao postali odmah prvi dan ili je onda došla u zadnji tren igrati ikakvu ulogu u šansama da se dobije posao? Prema onome što kažu u većini hrvatskih tvrtki koje smo kontaktirali, odgovor je: ne. Bitno je samo da prijava bude potpuna i pravovremena i potpuno je irelevantno da li ona dođe prvog ili posljednjeg dana roka. Takvu praksu  primjenjuje Raiffeisenbank Austria.  “Što se tiče prijava na natjecaj za zaposljavanje, vrijeme dolaska prijave nije kriterij prema kojemu RBA procjenjuje pristigle ponude, već nam je važno da prijave stignu u vremenskom okviru koji je naveden u oglasu za zapošljavanje.

Fokusirani na vještine
Drugim riječima, slanje prijave pred kraj natječaja neće uzrokovati stavljanje kandidata u lošiju poziciju, jednako kao što rano pristizanje prijave nije kriterij kojim kandidati ostvaruju prednost. Pristigle ponude kandidata analiziramo isključivo s obzirom na njihovu kvalitetu i usklađenost s uvjetima navedenim u natječaju”, ističe Nikolina Bogati iz Odnosa s javnošću Samostalne direkcije Brand Managementa u RBA.

I u drugoj banci,  Erste& Steiermärkische Bank, vrijeme prijave nije važno, po uvjetom da je prijava pristigla u roku navedenom u natječaju. “Nakon objave natječaja vrši se selekcija ponuda gdje se fokusiramo na tražene vještine i znanja iz natječaja. S odabranim kandidatima započinjemo selekciju koja prije svega uključuje provođenje testiranja koja su stručna, vezana za određena radna mjesta. Uz stručne testove koristimo i testove opće kulture, znanja engleskog ili psihološke testove itd. Kandidate koji su zadovoljili na testovima pozivamo na razgovor s komisijom koja donosi i konačnu odluku. S obzirom da se prilagođavamo specifičnostima radnog mjesta za koje odabiremo kandidata, često selekcija uključuje i pripremu prezentacija ili rješavanje nekih problema”, navode u Službi komnikacija Erste&Steiermärkische banke.

U nacionalnoj naftnoj kompaniji Ini navode da oni, kao jedna od vodećih kompanija u zemlji, neprestano ulažu u razvoj svojih ljudskih potencijala, a proces zapošljavanja novih kadrova u potpunosti je transparentan i objektivan te u skladu sa strategijom upravljanja ljudskih resursa. “Sam proces se odvija na način da se kandidati na otvorena radna mjesta, kao i u otvorenu bazu kandidata, prijavljuju putem računalne aplikacije. Pristigle prijave stručno se analiziraju kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li kandidati formalne uvjete određenog natječaja. Nadalje, kroz standardizirani selekcijski postupak utvrđuje se na koji način kandidati mogu svojim kompetencijama, znanjem i iskustvom doprinijeti potencijalnom timu unutar Ine. Sve prijave zaprimljene unutar definiranog roka natječaja procjenjuju se na identičan način”, stoji u odgovoru Sektor korporativnih komunikacija Ine.

Ostatak vijesti pročitajte ovdje.

Srijeda, 21.05.2014. / Darko Bičak, poslovni.hr