Unaprjeđenje procesa akreditacije u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) i Omega software nastavljaju uspješnu suradnju te je ovih dana održan kick off sastanak na kojem su predstavljeni ciljevi i faze projekta nadogradnje poslovnog rješenja Centrix.

Hrvatska akreditacijska agencija neovisna je i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj, a osnovana je radi provedbe hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije (acquis communautaire). Tehničkim se propisima uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa.

HAA je 2007. godine uvela poslovno IT rješenje Centrix sa svrhom praćenja procesa upravljanja tijekom dokumenata kroz HAA. Intenzivnim korištenjem sustava u svakodnevnom radu, kroz protekle dvije godine, korisnici su uočili nove potrebe i moguće točke unaprjeđenja sustava te je pokrenut projekt nadogradnje sustava u smislu poboljšanja praćenja poslovnog procesa akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima.

„Ovim će projektom, pomoću specifičnih i specijaliziranih izvještaja, HAA dobiti objedinjen pogled na relevantne podatke o procesu akreditacije kroz kvalitetan izvještajni sustav. Isto tako, proširene i unaprijeđene mogućnosti u radu na rješenju te omogućen unos dodatnih podataka o postupku akreditacije, pomoći će ključnim korisnicima da brže dođu do traženih informacija i efikasnih poslovnih odluka bitnih za poslovanje HAA.“ – izjavio je Robert Martinović, poslovni konzultant Omege software.

Ponedjeljak, 07.09.2009.