U rujnu stopa inflacije 6,4 posto

Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj se usporava, u rujnu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, iznosila 6,4 posto, što je za jedan postotni bod manje od godišnje stope u mjesecu prije, a za dva postotna boda manje nego u srpnju.

Foto: Arhiva T-Portal

Prema danas objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu su u Hrvatskoj u odnosu na kolovoz u prosjeku bile više za 0,2 posto, dok su na godišnjoj razini, u odnosu na prošlogodišnji rujan, više za 6,4 posto.

Tako je u rujnu zabilježeno daljnje usporavanje godišnje stope inflacije - sa 7,4 posto u kolovozu i rekordno visoke godišnje razine od 8,4 posto u srpnju.

U godišnjem prosjeku, u razdoblju od listopada 2007. do rujna ove godine, u usporedbi s istim prethodnim razdobljem, cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena bile su više za 6,2 posto.

Na mjesečnoj razini promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u rujnu su u odnosu na kolovoz , najviše porasle cijene odjeće i obuće, za 6,8 posto (jesensko zimska sezona), cijene obrazovanja za 1,1 posto (predškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih) te cijene zdravstva za 0,9 posto (lijekovi).

Cijene ostalih dobara i usluga u rujnu su u odnosu na kolovoz u prosjeku bile više za 0,6 posto, cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja za 0,3 posto, dok su cijene alkoholnih pića i duhana više za 0,1 posto.

Istodobno su porast indeksa potrošačkih cijena u rujnu, u odnosu na mjesec prije, ublažile niže cijene ugostiteljskih usluga za 3,1 posto (kraj turističke sezone), manje cijene rekreacije i kulture za 2,0 posto (paket aranžmani), potom niže cijene prometa za 0,6 posto (niže cijene automobila i goriva), cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva za 0,2 posto, (niže cijene tekućih goriva) te cijene prehrane i bezalkoholnih pića kao i cijene komunikacija koje su bile manje za 0,1 posto.

U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u rujnu su u odnosu na kolovoz u prosjeku bile više za 0,6 posto, a cijene usluga niže za 1,1 posto.

Na godišnjoj razini pak, u rujnu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, premda sa nešto usporenim porastom, i dalje se bilježe visoke stope rasta cijena prehrane, za 9,9 posto, pri čemu je kod ulja i masti rast iznosio 28,7 posto, mlijeka, sira i jaja 15,3 posto, kruha i žitarica 14,2 posto, voća 10,5 posto, a mesa 9,2 posto.

Istodobno je kod goriva i energije godišnji rast u rujnu iznosio 9,8 posto, u čemu se kod tekućih goriva bilježi rast od 24,3 posto, a električne energije za 16,1 posto.

Hina

Utorak, 14.10.2008.