Sve više Hrvata ulazi u minus na tekućem

Sindikati upozoravaju da su hrvatski građani sve više ovisni o skupim kratkoročnim kreditima. Prema podacima koje je iznio Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, minusi na tekućim računima građana porasli su od početka godine za čak 27 posto.

Foto: Arhiva T-Portala

Sve veća izloženost građana ovakvim kreditima, koji u pravilu služe za popunjavanje kućnog budžeta, najbolje svjedoči o padu životnog standarda.

Najnoviji podaci Hrvatske narodne banke o plasmanima i kreditima poslovnih banaka potvrđuju sve veću dominaciju kratkoročnih kredita u zaduživanju stanovništva. U srpnju su prekoračenja po tekućim računima i kratkoročni gotovinski i potrošački krediti premašili stambene kredite, koji su mnogo godina dominirali u strukturi zaduženosti.

Gotovinski krediti i minusi na tekućim računima dosegli su čak 51,5 milijardi kuna, a njihov udio u ukupnim kreditima stanovništva popeo se na 44 posto, dok stambeni krediti trenutačno čine 41 posto ukupnih kredita stanovništva.

Osjetan rast u ovoj godini imali su i krediti po kreditnim karticama. Takvi krediti su u prvih osam mjeseci ove godine porasli za 11,5 posto i dosegli 5,4 milijarde kuna.

Struktura zaduženosti građana u poslovnim bankama pokazuje da je gotovo pola duga u kratkoročnim gotovinskim kreditima i minusima na tekućim računima građana te zaduženjima po kreditnim karticama.

Z. K., tportal.hr
utorak, 14.10.2008.

Utorak, 14.10.2008.