Stižu velike promjene za sve roditelje: Maksimalna naknada se diže na 7.500 kuna, a najviše razloga za veselje imaju očevi

Stižu velike promjene za sve roditelje: Maksimalna naknada se diže na 7.500 kuna, a najviše razloga za veselje imaju očevi

U savjetovanju je trenutno Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, pa se tako uvodi plaćeni dopust za očeve u trajanju 10 dana, a tu je još i čitav niz promjena

Roditeljima u Hrvatskoj stižu dobre vijesti. Naime, na e-Savjetovanju trenutno se nalazi nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prema kojem bi se trebali povećati maksimalni iznosi naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, a uvodi se i novo pravo - plaćeni očinski dopust u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelje.

Predloženim izmjenama zakona usklađuje se nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, kojom se nastoji osigurati provedba načela ravnopravnosti žena i muškaraca. Cilj je, kako navode u nacrtu izmjena zakona, omogućiti roditeljima i osobama koji moraju skrbiti o drugima da bolje usklade poslovne i skrbničke obveze te ojačati minimalne standarde vezane uz roditeljski dopust i fleksibilne radne uvjete kao i uvesti minimalne standarde vezane uz očinski dopust.

Očevi dobivaju 10 dana dopusta

U zakonskom se izmjenama ističe kako je jedna od važnijih smjernica predloženog Zakona uvođenje novog prava, odnosno plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Svrha tog instituta je, kako pojašnjavaju iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, omogućiti veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta, a intencija je i povećati broj očeva koji koriste roditeljski dopust.

U zakonu je predložena mogućnost korištenja prava na očinski dopust nakon rođenja djeteta u neprekidnom trajanju, a najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, a valja istaknuti da se radi o pravu koje otac koristi neovisno o radnopravnom statusu majke. Za vrijeme korištenja očinskog dopusta predviđena je naknada plaće koja iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, što je u skladu s Direktivom koja u pogledu očinskog dopusta propisuje da se plaćom ili naknadom jamči dohodak koji je barem jednak onomu što bi radnik primao u slučaju bolovanja.

Druga mjera koja se dodatno "pojačava" je iznos roditeljske naknade. Iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade ističu da se predloženim zakonskim promjenama kroz povećanje pripadajuće roditeljske naknade nastoji pozitivno utjecati na održavanje i jačanje materijalnog standarda i kvalitete života obitelji te samim time i na lakše odlučivanje na roditeljstvo i proširenje obitelji.

Povećavaju se naknade

Novi zakon predlaže i povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće sa sadašnjih 5.654,20 kuna, što je 170% proračunske osnovice, na 7.500,13 kuna, odnosno 225,5% proračunske osnovice.

Novim zakonskim odredbama uskladit će se i visina naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za one koji rade na pola radnog vremena, sa sadašnjih 2.328,20 kuna (70% proračunske osnovice) na 3.658,60 kuna (110% proračunske osnovice). Navedeno obuhvaća korištenje roditeljskog dopusta kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena za prvo i drugo rođeno dijete te za blizance, treće ili svako sljedeće dijete, navode iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Predloženim zakonom također se jasnije propisuje pravo roditelja na roditeljski dopust koji se koristi nakon navršenih šest mjeseci života djeteta te se može koristiti do osme godine života djeteta. "Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Pravo na roditeljski dopust u pravilu koriste oba roditelja u trajanju od četiri ili 15 mjeseci s time da u skladu s odredbama Direktive svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja", pojašnjavaju.

"U slučaju da roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj isti se kao i prema važećem Zakonu koristi u trajanju od šest mjeseci (za prvo i drugo rođeno dijete). U odnosu na korištenje prava za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete uvodi se promjena korištenja prava tako da se propisuje da u slučaju kada pravo koristi samo jedan roditelj isti se koristi u trajanju od 28 mjeseci, umjesto dosadašnjih 30 mjeseci prema važećem Zakonu, a uvažavajući mogućnost i pravo drugog roditelja da koristi dva mjeseca svog neprenosivog roditeljskog dopust", navodi se u nacrtu novog zakona.

Također, uvodi se mogućnost da otac može koristiti pravo na roditeljski dopust i u slučaju da majka djeteta nije zaposlena ili samozaposlena osoba pod uvjetom da nije koristila odnosno nije ispunjavala propisane uvjete za korištenje prava na druge potpore, primjerice rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, rodiljnu i roditeljsku brigu o novorođenom djetetu.

U novim zakonskim odredbama propisuju se i uvjeti korištenja prava na roditeljski dopust u slučajevima u kojima dijete roditeljima nije isto po redu rođenja, tako da svaki roditelj može koristiti roditeljski dopust u polovici njegovog propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta. Novi zakon roditeljima će također dati mogućnost da svoja prava koriste ne samo pojedinačno, već i istodobno ili naizmjenično, odnosno sukladno međusobnom dogovoru.

Cijeli članak pročitaje na portalu net.hr

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Petak, 01.07.2022. / net.hr