Rijetki žele biti novinari

Građani novinarski posao procjenjuju izazovnim, stresnim, kreativnim, zanimljivim i rizičnim. No ta profesija većini nije privlačna i samo njih tri posto bi htjelo biti novinar.


Novinari by net.hr

Prema istraživanju Gfk novinarstvo se ipak nedovoljno doživljava neovisnim ili slobodnim i čak 54 posto građana smatra da je ono pod utjecajem određenih interesnih skupina i/ili politike.

KORUMPIRANOST NOVINARA

Gotovo svaki treći građanin novinare ne smatra korumpiranima, a svaki drugi ih procjenjuje "donekle korumpiranima". Petina građana ih ipak procjenjuje vrlo korumpiranima.

Iako bi novinarstvo trebalo biti informativno, kritičko i istraživačko, rezultati ukazuju da prevladava upravo suprotna percepcija. Najniže su ocjene slaganja da je novinarstvo u Hrvatskoj pozitivno, istinito, objektivno i samostalno.

Visok je udio i onih građana koji smatraju da u velikoj mjeri postoji kontrola ili cenzura u prenošenju informacija putem medija.

Gotovo dvije trećine građana smatra da slobodu izvještavanja novinara ograničavaju upravo političari, zatim vlada, te gospodarska elita, tajkuni ili velike kompanije.

Najviše kontrolirane informacije
Vrlo je indikativan rezultat prema kojem čak 73 posto građana smatra da su informacije vezane uz organizirani kriminal pod najvećom kontrolom. Slijede tekuće policijske istrage, te financije zemlje.

Prema mišljenju građana postoje novinari koji su neovisni od bilo kakvog utjecaja, no ipak smatraju da ih je premalo.

Televizija je i dalje glavni izvor dnevnog infromiranja. Ipak građani višeg obrazovnog statusa češće spominju i druge načine infromiranja.

Za televiziju se opredijelilo 61 posto građana, a češće je glavni mediji kod građana u Lici, Kordunu i Banovini i Slavoniji te kod osoba starijih od 65 godina i kod žena.

Dnevne novine, preferira 21 posto ispitanih, a više od prosjeka osobe između 25 i 44 godine, muškarci i stalno zaposleni, građani Istre, Primorja i Dalmacije, te osobe s mjesečnim prihodima od 4 do 6 tisuća kuna i više.

Treće je mjesto pripalo Internetu sa 11 posto, kojeg preferiraju osobe iz dobne grupe od 15 do 34 godine starosti, s mjesečnim primanjima iznad 6 tisuća kuna, uglavnom s visokom stručnom spremom, a donekle je istaknut i grad Zagreb s okolicom.

O istraživanju Gfk : prikazani podaci rezultat su istraživanja na reprezentativnom uzorku građana starijih od 15 godina (n=1000); osobna anketa u kućanstvu; studeni 2008.godine.

net.hr

Petak, 12.12.2008.