Radni odnosi i obrada osobnih podataka zaposlenika uslijed pandemije COVID - 19

Radni odnosi i obrada osobnih podataka zaposlenika uslijed pandemije COVID - 19

U kontekstu zdravstvene i gospodarske krize povezane s koronavirusom pojedinci i profesionalci pitaju se o mjerama koje treba poduzeti kako bi se ograničilo širenje virusa i osiguralo sigurnost, nastavak poslovnih aktivnosti kao i uvjete pod kojima se mogu koristiti osobni podaci, posebice zdravstveni podaci.

Tijekom pandemije mnogi se pitaju koje su njihove  mogućnosti vezane uz prikupljanje podataka, primjerice o zdravlju zaposlenika.

Smiju li poslodavci, kako bi utvrdili imaju li zaposlenici COVID 19, prikupljati podatke koji se odnose na privatnu sferu? U nekoliko blogova osvrnut ćemo se na tu tematiku.

I naša Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) navodi da ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

No, krenimo redom. Osim pravne osnove koju mora imati poslodavac da bi obrađivao osobne podatke zaposlenika, poslodavac ima i druge obveze koje se tiču, između ostaloga, i zaštite podataka zaposlenika, ali istovremeno mora ostvariti sva prava zaposlenika.

Obaveza poslodavaca o osiguravanju sigurnosti zaposlenika

Poslodavci su odgovorni za zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika. Njihova je odgovornost provoditi akcije za sprečavanje bolesti i profesionalnih rizika, aktivnosti informiranja i osposobljavanja, kao i organizaciju rada i resurse prilagođene radnim uvjetima.

Zakonom o radu definirane su obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika te je propisano da je poslodavac dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja.

Za razliku od Zakona o radu, Zakonom o zaštiti na radu propisano je kako je svrha zakona sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, te je istaknuto kako su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Uz navedene zakone, područje zaštite osobnih podataka, a povezano sa zaposlenicima uređuje i Opća uredba o zaštiti podataka (Opća uredba).

Uzmemo li konkretno slučaj pandemije i obrade primjerice posebne kategorije osobnih podataka zaposlenika, pravni temelj  je definitivno činjenica da je poslodavac kao voditelj obrade obvezan izvršavati određene, propisane mjere, a istovremeno obrada može biti nužna i kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. S druge strane, pravni temelj za obradu posebnih kategorija osobnih podataka primjerice podataka o zdravlju zaposlenika je činjenica da je obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti.

Dakle, vidite iz prethodnog teksta koji su najčešći pravni osnovi obrade podataka zaposlenika usljed pandemije COVID 19, a koji će omogućiti poslodavcu da izvrši svoje obveze bez da prekrši neki od navedenih ili važećih propisa.

Svakako vodite računa može li se i u vašem slučaju navedeno primijeniti. U svakom pojedinom slučaju morate dobro izvagati koja je adekvatna pravna osnova obrade.

Drugu polovicu teksta pronađite na linku.

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Četvrtak, 17.09.2020. / spica.hr