Evo što vam u banci moraju reći kada dižete kredit!

HNB je donio odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Hrvatska narodna banka (HNB) donijela je odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge, odnosno što vam to u banci moraju reći ako dižete kredit, a koja stupa na snagu 1. lipnja ove godine.

Prema odluci banka je, između ostaloga, dužna klijentima dati informacije o načinu otplate kredita, a ako postoji mogućnost izbora načina otplate, potrebno je pojasniti razliku između tih dviju vrsta otplate te pokazati primjer otplatnog plana za anuitetsku otplatu i otplatu u ratama.

Osim informacije o načinu obračuna kamata, a ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamata, potrebno je pojasniti razliku između primjene relativnoga ili onformnoga kamatnjaka.

Banka mora na konkretnom primjeru prikazati (simulirati) utjecaj mogućeg povećanja redovne kamatne stope za dva postotna boda u odnosu na kamatnu stopu koja bi vrijedila u trenutku sklapanja ugovora na visinu mjesečnog anuiteta ili rate kod kredita, pri čemu simulirana kamatna stopa ne smije prelaziti stopu zakonskih zateznih kamata; kod kredita koji u početnom razdoblju imaju fiksnu, a nakon toga promjenjivu kamatnu stopu, prikazuje se (simulira) utjecaj povećanja promjenjive kamatne stope koja vrijedi u trenutku davanja informacija propisanih ovom Odlukom.

Cijelu odluku možete pogledati ovdje.

Utorak, 13.01.2015. / vecernji.hr