Dugovi tvrtki narasli 70 posto

Na tvrtke iz prerađivačke industrije otpada više od trećine ukupnog iznosa nepodmirenih obveza.

Na nepodmirene obveze pravnih osoba odnosi se najveći dio ukupnih nepodmirenih obveza. Prema stanju na dan 30. travnja ove gopdine na pravne osobe otpada 78,6 posto tih obveza, a 21,4 posto odnosi se na nepodmirene obveze fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost. Prema podacima koje je obradila i objedinila Financijska agencija, krajem travnja 2009. godine, zbog nepodmirivanja dospjelih obveza u roku od 60 dana, neprekidno je bilo blokirano 2339 pravnih osoba, čije su dospjele nepodmirene obveze iznosile 945,1 milijun kuna.


Građevinarske tvrtke u ukupnom iznosu obveza sudjeluju s 11,9 posto.

Sudska rješenja

U odnosu prema stanju prije godinu dana, broj blokiranih pravnih osoba povećan je za 51,9 posto, a iznos njihovih nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana za 69,1 posto. Prema stanju krajem 2008. godine, broj blokiranih pravnih osoba povećan je za 24,7 posto, a iznos njihovih blokada za 60,2 posto. Od ukupnih dospjelih obveza koje nisu podmirene neprekidno do 60 dana njih 47 posto odnosi se na nepodmirene obveze po sudskim i drugim rješenjima, 44,3 posto na nepodmirene obveze za poreze i po rješenjima nadležnih organa o prisilnoj naplati te 8,7 posto na nepodmirene obveze za plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće. Krajem travnja 2009. godine na pravne osobe iz područja prerađivačke industrije odnosilo se između trećine i polovine (39,1 posto) ukupnog iznosa nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana. U tom području djelatnosti prisutne su tendencije konstantnog povećavanja iznosa i udjela nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana (udjel je prije godinu dana bio 31,7 posto, a krajem prethodne godine 34,7 posto). U isto vrijeme drugo je po visini nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana s udjelom od 13,7 posto područje trgovine. Prema stanju prije godinu dana, u tom području djelatnosti udjel nepodmirenih obveza u ukupnim blokadama smanjen je za 9,9 posto, a prema stanju krajem prethodne godine za čak 16 posto.

Dugovi hotela

Pravne osobe iz područja građevinarstva u ukupnom iznosu nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana sudjeluju sa 11,9 posto. U tom području djelatnosti također su prisutne tendencije smanjivanja udjela nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana (krajem 2008. godine udjel je bio 13,9 posto, a krajem travnja iste godine 19,8 posto).Veće povećanje iznosa i udjela nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana, prema stanju prije godinu dana i prema stanju krajem prethodne godine, zabilježeno je u području djelatnosti hotela i restorana. Pravne osobe iz tog područja djelatnosti u ukupnom iznosu nepodmirenih obveza neprekidna trajanja do 60 dana sudjeluju sa 11,3 posto.Po teritorijalnoj rasprostranjenosti najzaduženije su bile pravne osobe Grada Zagreba, na koje se odnosi 38,4 posto ukupno nepodmirenih obveza, te one Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 21,1 posto. Na te dvije županije odnosilo se malo manje od 60 posto svih nepodmirenih iznosa obveza neprekidna trajanja do 60 dana u Republici Hrvatskoj.

 poslovni.hr

Utorak, 30.06.2009.