Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Zdravstveni/zdravstvena voditelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić "LEPTIRIĆ"
Kategorija:
Mjesto rada:
Ljubešćica
Rok prijave:
26.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LJUBEŠĆICA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić "LEPTIRIĆ"
Kontakt:
pisana zamolba: Ljubeški trg 1a, Ljubešćica
Ostale informacije:
Opis posla: zdravstveni voditelj/voditeljica u dječjem vrtiću.

ZDRAVSTVENI/ZDRAVSTVENA VODITELJ/ICA VRSTA RADNOG ODNOSA: 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno (do povratka radnika na svoje radno mjesto) UVJETI za radno mjesto: Prema odredbama članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97): -završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva. Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: 1. životopis; 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice); 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diploma); 4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (preslika); 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci; 6. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci; 7. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci; 8. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja). Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „LEPTIRIĆ“ Ljubešćica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18). Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ - ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA“, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić „LEPTIRIĆ“ Ljubešćica, Ljubeški trg 1a, 42 222 Ljubešćica Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se objavljuje i na web stranici i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „LEPTIRIĆ“ Ljubešćica. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
NAPOMENA: Temeljem Odluke Upravnog vijeća natječaj se produljuje do 7.5.2022.
NAPOMENA: Temeljem Odluke Upravnog vijeća natječaj se produljuje do 18.5.2022.
NAPOMENA: Temeljem Odluka Upravnog vijeća natječaj se produljuje do 26.5.2022.
Natječaj se objavljuje i na web stranici i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „LEPTIRIĆ“ Ljubešćica i traje od do 18. svibnja 2022. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
122648205
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.