Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/ica operative  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PARKOVI, TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA UREĐENJE I NJEGU ZELENIH POVRŠINA I UZGOJ CVIJEĆA D.O.O.
Kategorija:
Mjesto rada:
Opatija
Rok prijave:
31.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
PARKOVI, TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA UREĐENJE I NJEGU ZELENIH POVRŠINA I UZGOJ CVIJEĆA D.O.O.
Kontakt:
pisana zamolba: Stubište Lipovica 2. Opatija
Ostale informacije:
Voditelj operative ŠKOLSKA SPREMA VSS/ VŠS - VII/VI stupanj građevinski fakultet ili drugi fakultet tehničkog usmjerenja RADNO ISKUSTVO 5 godina na sličnim poslovima radne, stručne i organizacijske sposobnosti informatičko znanja (Windows okruženje i upotreba MS office) znanje jednog stranog jezika vozačka dozvola - B kategorije UVJETI RADA Određeno na 4 mjeseca uz mogućnost stalnog radnog odnosa položen stručni ispit iz građevinarstva – prednost, ukoliko ga kandidat nema obvezan položiti u roku od godine dana od prijema u radni odnos terenski rad – uredski rad BROJ IZVRŠITELJA 1 (M/Ž) OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA - koordinacija i kontinuiran nadzor nad svim segmentima poslovanja društva u suradnji sa svim voditeljima organizacijskih jedinica i Direktorom - organizacija svih operativnih i poslovnih aktivnosti, vođenje i nadzor svih operativnih poslova komunalne infrastrukture koji se odnose na održavanje javnih površina kao i poslove održavanja zelenih javnih površina na cijelom području Grada Opatije i okolnih općina u domeni građevinarstva - praćenje rada djelatnika i vođenje evidencije o radnicima - organiziranje, planiranje, koordiniranje i neposredno nadziranje rada operativno – izvršnih poslova u Društvu - odgovornost za ispunjenje plana (godišnjeg) - izrada normativa, kalkulacija i cjenika radova iz čega proizlazi mjesečna situacija - izrada mjesečne situacije i račune za izvršene radove i mjesečne usluge - izrada ponuda iz dijela građevinske operative što podrazumijeva: - samostalno vođenje gradilišta - izvođenje i dokumentiranje građenja u skladu s ugovorom - praćenje i kontrola troškova - organizacija i kontrola izvedbe i dinamike radova - vođenje potrebne gradilišne dokumentacije (građevinski dnevnik i knjiga) - nadzor i kontrola nabave PRIJAVE SE PRILAŽE 1. Životopis 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) 3. preslika svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovom oglasom 4. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog oglasa na stranicama HZZ-a 5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslika potvrde o radnopravnom statusu ili e radna knjižica) 6. preslik dokaza o položenom vozačkom ispitu B kategorije 7. preslika položenog stručnog ispita ukoliko ga kandidat ima U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e- mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglas i koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima - članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017 i 98/19), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva. Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%2 0prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Poslodavac zadržava pravo ne primiti niti jednog kandidata na oglašeno radno mjesto. Prijave se podnose poštom na adresu: Parkovi d.o.o. Stubište Lipovica 2. 51 410 Opatija – pravna i kadrovska služba sa naznakom „Ne otvaraj“, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pravnu i kadrovsku službu u zatvorenoj koverti. Od 20.10.2021. do 31.10.2021.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117853980
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.