Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.01.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik u odjelu za tehnologiju m/ž  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
31.01.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
2 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Kontakt:
Ostale informacije:
NA TEMELJU ČLANKA 16. STATUTA USTANOVE RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU METALSKA JEZGRA ČAKOVEC OD DANA 11. SRPNJA 2022. (U DALJNJEM TEKSTU: METALSKA JEZGRA), ČLANKA 4. PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I PLAĆAMA DJELATNIKA USTANOVE RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU METALSKA JEZGRA ČAKOVEC OD DANA 15. STUDENOG 2021., RAVNATELJ METALSKE JEZGRE, RASPISUJE 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za sljedeće radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZA TEHNOLOGIJU – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Pristupnici na 1. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete: VSS tehničkog usmjerenja (razina 7.1. sukladnoZakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
najmanje 2 godine radnog iskustva
informatičke, informacijske i komunikacijske vještine
vještina obavljanja projektnih zadataka
sposobnost organizacije i prioritizacije poslovanja
odlično informatičko i informacijsko znanje
odlične poslovne i tehničke vještine
poznavanje potreba i zahtjeva tržišta metalske industrije i industrije 4.0
poznavanje tržišta informatičkih usluga i tehnologija, i s tim povezanih troškova
odlično znanje engleskog jezika Prednost imaju pristupnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (razina 8.2. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti ili pokrenut postupak za izbor u znanstveno znanje iz područja tehničkih znanosti ili kandidat ispunjava uvjete za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti
Zadaće višeg stručnog suradnika u odjelu za tehnologiju obuhvaćaju samostalno obavljanje složenih poslova iz opisa poslova Odjela, suradnja s partnerima, JLS-om i gospodarstvenicima, sudjelovanje u projektima Ustanove te zajedničkim projektima partnera, sudjelovanje u aktivnostima prijenosa znanja i transfera tehnologije, sudjelovanje u podučavanju, organizaciji seminara i predavanja, prema potrebi pružanje pomoći u publikaciji rezultata istraživanja u bazama podataka s otvorenim pristupom i otvorenim publikacijama, prema potrebi pružanje pomoći voditelju Odjela u upravljanju intelektualnim vlasništvom, obavljanje i druge poslove iz svojeg područja prema nalogu nadređenog. Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima pristupnici dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja: životopis u Europass obliku
motivacijsko pismo
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
preslika osobne iskaznice ili domovnice
uvjerenje nadležnoga suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika)
dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima, odnosno e-potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme) koje je kao takvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. Napomena: odabrani pristupnik dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima natječaja. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod. Pristupnicima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se isključivo elektroničkom poštom na: [email protected] najkasnije do 31. siječnja 2023. Predviđeni početak rada je 1. ožujak 2023. Osobni podaci pristupnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679. Ustanova pridržava pravo izmjene i/ili poništenja natječaja ili dijela natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129510062
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.