Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.11.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vatrogasac/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Novi Zagreb
Rok prijave:
28.11.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Kontakt:
pisana zamolba: Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb
Ostale informacije:
Prema odredbama članka 33.st. 1. t. 15. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, raspisuje se
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu VATROGASAC (M/Ž) (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)
Uvjeti: SSS (vatrogasac ili vatrogasni tehničar), uvjeti prema čl. 51.st. 1. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19): - hrvatsko državljanstvo - stečena kvalifikacija na razinama 4.1. ili 4.2. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) ili stečena kvalifikaciju vatrogasnog smjera - posebno zdravstveno stanje i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove - posebno propisana razinu tjelesne i motoričke sposobnosti - kandidat ne smije biti kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glavaXXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19) - kandidat ne smije biti kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti, ljudi imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 110/97., 27/98. - ispravak, 50/00., 129/00., 51/01.,111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,77/11. i 143/12.), - najmanje jedna godina iskustva na poslovima vatrogasca
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: •životopis •dokaz o stručnoj spremi •potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana) •domovnica i osobnu iskaznica •važeća potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje zdravstvene djelatnosti •uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak Prednost pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze na dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr) Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 28.11.2022. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno u tajništvo MSU-a ili poštom na adresu: Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb (s naznakom „za natječaj – vatrogasac“). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128221193
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.