Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica razredne nastave  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Brod Moravice
Kategorija:
Mjesto rada:
Brod Moravice
Rok prijave:
16.11.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BROD MORAVICE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Brod Moravice
Kontakt:
pismena zamolba: Brod Moravice, Školska 3
Ostale informacije:

Opis poslova: izvođenje razredne nastave Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) vršitelj dužnosti ravnatelja Osnovne škole Brod Moravice raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta Učitelj/ica razredne nastave-1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme(40 sati ukupnog tjednog radnogvremena) Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019). Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge: životopis presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi presliku domovnice odnosno dokaza o državljanstvu uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona, a informacije se mogu pronaći na adresi: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.) Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Brod Moravice: http://os-brod-moravice.skole.hr/upload/os-brod-moravice/multistatic/80/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja-BM.pdf Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom. Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi: http://os-brod-moravice.skole.hr/natje_aji Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Brod Moravice, Školska 3, 51312 Brod Moravice uz naznaku «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 8. studenog do 16. studenog 2019. godine.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104235748
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.