Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ učiteljica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Korčula
Rok prijave:
27.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KORČULA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA
Kontakt:
pismena zamolba: Ulica dr. Ante Starčevića 1; Korčula
Ostale informacije:
KLASA:602-02/20-01-130 URBROJ:2138-23-01/20-1 Korčula, 19. studenog 2020. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, ravnatelj Osnovne škole Petra Kanavelića Korčula, Ulica dr. Ante Starčevića 1 Korčula, raspisuje: NATJEČAJ za popunu radnih mjesta Učitelj/ica matematike – na određeno, puno radno vrijeme od 40 satiukupnog tjednog radnog vremena, do povratka zaposlenika s roditeljskog dopusta 2 izvršitelja/ice za rad u matičnoj školi

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime, prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti: životopis
dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi /diploma/
rodni list
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili koji ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Tražena dokumentacija po ovom natječaju prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u tajništvo Škole ili se šalju preporučenom poštom na adresu: Osnovna škola Petra Kanavelića Korčula Ulica dr. Ante Starčevića 1 20260 Korčula Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave upućene elektroničkom poštom. Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju, odnosno vrednovanju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Petra Kanavelića Korčula koji je objavljen na mrežnim stranicama Škole: http://os-pkanavelica-korcula.skole.hr/pravilnik_o_radu/normativni_akti Kandidat koji ne pristupi testiranju odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku. Područje provjere, pravni i drugi izvori te uputa za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja, bit će objavljeni najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj na mrežnoj stranici Škole putem poveznice: http://os-pkanavelica-korcula.skole.hr/dokumenti/natje_aji Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objaviti će se na mrežnoj stranici Škole putem poveznice: http://os-pkanavelica-korcula.skole.hr/dokumenti/natje_aji Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110181561
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.